Strona w budowie

Zapraszamy niedługo!

Cavalora Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą: „Promocja polskiej marki produktowej CAVALORA na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.


Celem realizacji projektu jest promocja polskiej marki produktowej
KONNY poprzez udział w „Programie promocji o charakterze ogólnym w związku z zamiarem uczestnictwa w Światowej Wystawie Expo 2020 w Dubaju”, co w rezultacie ma się przyczynić do umiędzynarodowienia i zwiększenia aktywności gospodarczej Cavalora Sp. z o.o. za granicą.


Planowane efekty projektu: Wzrost rozpoznawalności marki na rynku międzynarodowym, a także wejście z produktami (
skarpety jeździeckie) marki KONNY i ich ekspansja na rynku perspektywicznym – Zjednoczone Emiraty Arabskie.


Wartość projektu: 215 400,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 172.320,00 PLN
Okres realizacji projektu od 01.08.2020 r. do 30.04.2022 r.

Skip to content